Instrukcja obsługi dojarki bańkowej

Instrukcja obsługi dojarki bańkowej typu H-305 AGROMET ARCHIMEDES

Niniejsza instrukcja odnosi się do następujących wersji dojarek:
H-305/0 – dojarka jednobańkowa z silnikiem jednofazowym,
H-305/1 – dojarka dwubańkowa z silnikiem jednofazowym,
H-305/2 – dojarka jednobańkowa z silnikiem trójfazowym,
H-305/3 – dojarka dwubańkowa z silnikiem trójfazowym,
H-305/4 – dójarka jednobańkowa z silnikiem trójfazowym (bańka aluminiowa), H-305/5 – dojarka dwubańkowa z silnikiem trójfazowym (bańka aluminiowa).

PRZEZNACZENIE I WARUNKI UŻYTKOWANIA DOJARKI

Dojarki jedno i dwubańkowe są przeznaczone do mechanicznego dojenia krów na stanowiskach w oborze. W wykonaniu standardowym dojarka jednobańkowa jest przeznaczona dla 6 krów natomiast dwubańkowa dla 12 krów. Istnieje możliwość instalowania dojarki dwubańkowej dla stada do 25 krów.
Zainstalowanie dojarki wymaga oddzielnego pomieszczenia w oborze zlewni mleka oraz pomieszczenia na agregat próżniowy. Temperatura w zlewni mleka powinna wynosić minimum +5°C. Obora może składać się z jednego lub więcej pomieszczeń, jednakże całkowita długość rurociągu powietrznego nie może przekraczać 40 m.

Niektóre krowy nie nadają się do mechanicznego dojenia, dlatego też wskazana jest ocena ich przydatności do doju mechanicznego przez lekarza weterynarii lub zootechnika.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA DOJARKI BAŃKOWEJ

Dojarka bańkowa typu H-305 (rys. 2) składa się z trzech podstawowych zespołów:
• układu podciśnienia,
• aparatu udojowego,
• myjni WA3.

Pompa agregatu próżniowego (1) podłączona do rurociągu (2) wytwarza w nim podciśnienie. Stale podciśnienie utrzymuje zawór regulacji podciśnienia (3). Do kontroli podciśnienia służy wakuometr (4). W najniższych punktach rurociągu znajdują się zawory odwadniające (5). Na rurociągu powietrznym (co drugie stanowisko) zainstalowane są kurki stanowiskowe (6) do podłączenia aparatów udojowych.

W dojarce czynności robocze realizowane są pod wpływem zmian ciśnienia. Częstotliwością zmian podciśnienia i ciśnienia atmosferycznego w komorze międzyściennej kubków udojowyçh steruje pulsator. Mleko jest odbierane przez aparat udojowy (7) do bańki. Do mycia i dezynfekcji aparatów udojowych służy myjnia WA-3 8.

Zobacz dalej: Instalacja elektryczna dojarki bańkowej

Reklama: